1 Poslušajte zato carevi i razumite; naučite, sudije krajeva zemaljskih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 upamtite vi koji vladate mnoštvom i koji se gordite nad mnogim narodima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od Gospoda vam je data vlast vaša i vladanje od Višnjega! On će ispitati djela vaša i pomisli vaše istražiti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 jer premda ste sluge Njegovog Carstva ne sudiste pravo, niti čuvaste Zakon niti saglasno volji Božjoj hodiste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Strašno i brzo će vam se javiti jer iznenadno biva sud nad velikašima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Onaj pak koji je najmanji zaslužuje pomilovanje, dok će moćnici biti ispitani strogo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 jer neće pognuti lice Vladalac sviju niti će se zastidjeti veličine, jer On je stvorio i malo i veliko i podjednako promišlja o svima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 pa moćnicima predstoji stroga istraga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato su vama, o vlastodršci, upućene riječi moje, da se naučite Premudrosti i da ne otpadnete;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 jer oni koji sveto čuvaju svetinje biće osvećeni i koji se njima nauče naći će odgovor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato poželite riječi mojih zavolite ih i poučiće vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Svijetla je i neuvenljiva Premudrost i lako je sagledaju oni koji je ljube i nalaze oni koji je traže,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 čak se onima koji je žele unaprijed otkriva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ko njoj rano porani, neće se umoriti; jer će je naći pored svojih dveri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer samo razmišljanje o njoj već je savršenstvo razuma, i koji je probdio radi nje brzo postaje bezbrižan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 zato što one koji su nje dostojni sama ona posjećuje i traži i na stazama im se ukazuje blagonaklono i u svakoj pomisli susreće se s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer njen početak je istinska želja za učenjem, a staranje - ljubav prema učenju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 ljubav pak je držanje njenih zakona, a paženje zakona - sigurnost netruležnosti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 netruležnost opet čini nas bliskim Bogu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 čežnja, dakle, za Premudrošću uzvodi Carstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato ako su vam mili prestoli i skiptri, vlastodršci naroda, poštujte Premudrost, da bi vavijek carovali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A šta je Premudrost i kako je nastala, objaviću, i neću vam sakriti tajne no od samog njenog rođenja ispitaću i otkriću znanje o njoj i neću mimoići istinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Niti ću ići sa onim koga zavist mori jer on neće zadobiti Premudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sabor pak mudraca spasenje je svijetu i car razuman utvrđenje narodno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zato učite se riječima mojim, i okoristićete se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga