1 Premudrost se rasprostire snažno s jednog kraja (svijeta) do drugog i upravlja svime dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nju zavoljeh i iskah od mladosti svoje i tražih da je dovedem sebi za nevjestu i zaljubljenik postah ljepote njene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Blagorodstvo slavi sa Bogom živeći, i Gospodar svega zavolje je;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 jer ona je tajnica Božanskog znanja i pronalazač djela Njegovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako je bogatstvo željeno u životu; šta je bogatije od Premudrosti koja sve stvara?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Iako razum djela tvori, ko je od nje među bićima bolji umjetnik?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako neko opet pravednost voli, vrline su trudovi njeni; jer cjelomudrenosti i razumu uči, pravednosti i hrabrosti, od kojih nema ništa korisnije ljudima u životu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako li ko iskustvo mnogo želi, ona iskon zna i budućnost nazire, poznaje smisao riječi i rješenja zagonetki, znake i čudesa preduznaje i ishode vremena i ljeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato odlučih da je uzmem da sa njom živim znajući da će mi biti savjetnica u dobru i utjeha u brigama i tuzi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Proslaviću se poradi nje u narodu i mlad biti čestovan od starijih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 oštar ću se pokazati na sudu i pred moćnicima će mi se diviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kad budem ćutao - čekaće, kad budem govorio - paziće, i dok budem kazivao duže staviće ruku na usta svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zadobiću preko nje besmrtnost i spomen vječan onima poslije mene ostaviću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Upravljaću narodima, i plemena će mi se pokoriti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Uplašiće se kad čuju za mene tirani strašni, narodu ću biti dobar i u ratu hrabar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kad uđem u dom svoj, u njoj ću pokoj naći; jer nema gorčine u opštenju sa njom niti bola u življenju sa njom nego veselja i radosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 O ovome razmišljajući u sebi i smjestivši u svoje srce da je besmrtnost u srodstvu sa Premudrošću,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 i u prijateljstvu s njom - nastala blaga a u trudovima ruku njenih - bogatstvo neiscrpno, a u upražnjavanju pak razgovora sa njom - razum, i dobar glas u zajednici riječi njenih - krenuh u potragu kako bih je primio u sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A bio sam mladić obdaren, dušu stekoh dobru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 bolje reći kao dobar dođoh u tijelo čisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A znao sam da je drugačije ne mogu steći ako mi je Bog ne podari a od razuma je to znanje čija je blagodat - bratih se Gospodu i pomolih Mu se i zavapih svim srcem svojim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga