1 I ču (o tome) u dane one Judita, kći Merara, sina Oksova, sina Josifova, sina Ozilijeva, sina Elkijeva, sina Ananijeva, sina Gedeonova, sina Rafainova, sina Ahitonova, sina Ilijeva, sina Helkijeva, sina Elijavova, sina Natanaileva, sina Salamiileva, sina Sarasadajeva, sina Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I (bješe) muž njen Manasija od plemena njenog i otačastva njenog; i umrije u dane žetve ječmene;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer nastojavaše nad onima koji vezahu snopove u polju, i žega dođe na glavu njegovu, i pade na postelju svoju i skonča u Vetiluji, gradu svome, i sahraniše ga sa ocima njegovim u polju između Dotaima i Valamona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I bješe Judita u domu svome kao udovica tri godine i četiri mjeseca
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I načini sebi stan na krovu doma svoga, i stavi oko bedara svojih vretište (vreću), i bjehu na njoj haljine udovištva njenog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I posti se sve dane udovištva svoga, osim predsubota i subota, i pred novomjesečja i mladomjesečja, i praznika i radosnih (dana) doma Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I bješe lijepa izgledom i krasna licem veoma. I ostavi joj Manasija, muž njen, zlato i srebro, i sluge i sluškinje i stoku i njive; i staraše se o njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ne bi toga ko bi govorio o njoj riječ zlu, jer se bojala Boga veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ču riječi naroda zle na načelnika, pošto postadoše malodušni zbog nedostatka vode, i Judita ču sve riječi, koje izgovori njima Ozija, kako im se zakle da preda grad poslije pet dana Asircima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I poslavši (povjerljivu) sluškinju svoju, nadzornicu svega imanja njenog, pozva Havrina i Harmina, starješine grada ovoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I dođoše k njoj i reče im: Čujte me načelnici onih koji žive u Vetiluji! Nije prava riječ vaša, koju rekoste pred narodom u ovaj dan i položiste zakletvu ovu, koju izgovoriste među Bogom i među vama, i rekoste da ćete predati grad neprijateljima našim ako se ovih dana ne obrati Gospod na pomoć vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I sada, ko ste vi što iskušaste Boga u danu današnjem, i stojite iznad Boga među sinovima čovječijim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I sada Gospoda Svedržitelja provjeravate, ta ništa nećete spoznati do kraja vijeka!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako dubinu srca čovječijega ne možete ispitati i riječi razuma njegovog postići, kako ćete, onda, Boga koji je stvorio sve ovo istražiti i um njegov spoznati i misao njegovu razumjeti? Nikako, braćo, ne gnjevite Gospoda Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer ako ne želi u toku pet dana da nam pomogne, On ima vlast u koje hoće dane da (nas) pokrije ili da nas pogubi pred licem neprijatelja naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pa vi ne dajte jemstvo savjetima Gospoda Boga našega, jer nije kao čovjeku Bogu prijetiti, niti kao sinu čovječijem suditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Toga radi, očekujući od Njega spasenje, prizovimo Ga na pomoć našu, i uslišiće glas naš, ako Mu bude ugodno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ne ustade u rodovima našim, niti ima u danu današnjem, ni pleme ni otački dom, ni narodni skup ni grad među nama koji se klanjaju bogovima rukotvorenim, kao što je bilo u ranijim vremenima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zbog čega biše predati maču i razorenju oci naši i padoše padom velikim pred neprijateljima našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Mi, pak, drugoga Boga ne poznasmo osim Njega; otuda se nadamo da neće prezreti nas, ni od roda našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer ako budemo mi uzeti, biće uzeta sva Judeja, i biće razgrabljene svetinje naše, i tražiće oskvrnjenje njihovo od naše krvi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ubijanje braće naše i porobljenje zemlje, i opustošenje nasleđa našeg vratiće na glavu našu među narodima, tamo gdje bi bili porobljeni, i bićemo na sablazan i na sramotu pred porobljivačima našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer neće se usmjeriti ropstvo naše na blagodat, nego u beščašće će ga postaviti Gospod Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I sada, braćo, pokažimo braći našoj da od nas zavisi duša njihova, i svetinja i Dom (Božji) i žrtvenik utvrđuje se na nama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pored ovoga svega, zablagodarimo Gospodu Bogu našem koji nas kuša, kao i oce naše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sjetite se šta je učinio sa Avraamom, i koliko je kušao Isaka i šta se događalo Jakovu u Mesopotamiji Sirijskoj dok je čuvao ovce Lavana, brata matere svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer kao što je one isprobao radi provjere srdaca njihovih, tako se ni nama ne osveti, nego radi pouke kara Gospod one koji mu se približuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I reče joj Ozija: Sve što si rekla, dobrim srcem si govorila, i nema ga ko će se suprotstaviti riječima tvojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer nije danas mudrost tvoja javna, nego od početka dana tvojih poznade sav narod razboritost tvoju, budući da su dobre pomisli srca tvoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Nego je narod veoma ožednio, i primorao nas da učinimo kao što im govorismo i da navedemo na nas zakletvu koju nećemo prestupiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I sada pomoli se za nas, jer si žena pobožna, i poslaće Bog kišu da se ispune naši bunari, pa više nećemo oskudijevati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I reče njima Judita: Počujte me i učiniću djelo koje će se prenositi sa pokoljenja na pokoljenje roda našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Vi ćete stati na vrata ove noći, i ja ću izaći sa sluškinjom svojom, i u danima poslije kojih rekoste da ćete predati grad neprijateljima svojim, posjetiće Gospod Izrailj u ruci mojoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Vi, pak, ne ispitujte postupak moj, jer neću vam reći sve dok se ne svrši ono što ću ja učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I reče joj Ozija i načelnici: Idi u miru, i Gospod Bog ispred tebe za osvetu neprijateljima našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I povrativši se iz šatora, otidoše na svoja mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga