1 Judita, pak, pade na lice i posu prah na glavu svoju, i skide haljinu od kostrijeti u koju se bila obukla. I prinošaše se od nedavno u domu Gospodnjem kad one večeri; i zavapi glasom velikim Judita ka Gospodu i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospode Bože oca moga Simeona, kome si dao u ruku mač na osvetu inorodnim, koji razriješiše matericu djevstvenu na oskvrnavljenje i obnažiše njedra na sramotu i uprljaše matericu na porugu. Jer si rekao: Da ne bude tako, a oni učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zbog toga predao si knezove njihove na pogibiju, i postelju njihovu, koja je poznala prevaru njihovu, prevarenu krvlju, i porazio si robove sa gospodarima, i gospodare na prijestolima njihovim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dao si žene njihove na razgrabljenje, i kćeri njihove u ropstvo i sva dobra njihova na diobu sinova miljenika tvojih koji revnovaše revnošću tvojom, i pretrpješe mrzost skvrnavljenja krvi svoje i prizvaše te u pomoć; Bože, Bože moj, usliši i mene udovicu!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer ti si učinio ona prije ovih i ova, i ona poslije i sadašnja, i ono što će doći predvidio si, i dogodiše se ona koja si zamislio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ostvariše se stvari što si zahtio i rekoše: Evo, tu smo! Jer svi putevi tvoji su gotovi, i sud tvoj u predznanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer, evo, Asirci se umnožiše u sili svojoj, uzniješe se na konju i konjaniku, pogordiše se u mišici pješačkoj, pouzdaše se u štit i koplje i luk i praćku, i ne poznaše da si ti Gospod koji mrziš ratove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospod je Ime tvoje; ti skrši njihovu snagu silom tvojom i porazi moć njihovu jarošću svojom; jer smišljahu da oskvrnave svetinju tvoju, da zagade obitavalište pokoja Imena slave tvoje, da obore gvožđem rog žrtvenika tvoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pogledaj na gordost njihovu, pošalji gnjev tvoj na glave njihove, daj u ruku moju udovičku, u onome što namislih - krjepost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Udari roba usnama lukavstva moga, po knezu i od kneza po slugi njegovom, porazi njihovu nadmenost rukom ženskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer nije u mnoštvu krjepost tvoja, niti vladanje tvoje u moćnima, nego si Bog smirenih, malih si Pomoćnik, Zastupnik nemoćnih, očajnika Pokrovitelj, beznadežnih Spasitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da, da, Bože oca moga i Bože nasleđa Izrailjeva, Vladaru nebesa i zemlje, Tvorče voda, Care sve tvorevine tvoje, ti usliši molitvu moju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I daj mi riječ i lukavost da ih ranim i smoždim, one koji protiv Zavjeta tvoga i Doma osvećenja tvoga i vrha Sionskog i doma opstanka sinova tvojih smišljahu surovosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I učini u svemu narodu svome i svakom plemenu poznanje da znaju da si ti Bog, Bog svake sile i moći, i da nema drugog zaštitnika roda Izrailjeva osim tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga