1 Bijaše jedan čovjek iz Ramatajim-Sofima, iz gore Jefremove, kojemu ime bješe Elkana sin Jeroama, sina Eliva, sina Tova, sina Sufova, Efraćanin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I imaše dvije žene, jednoj bješe ime Ana a drugoj Fenina; i Fenina imaše djece, a Ana nemaše djece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I iđaše taj čovjek svake godine iz svojega grada da se pokloni i prinese žrtvu Gospodu nad vojskama u Silom; a ondje bijahu dva sina Ilijeva, Ofnije i Fines, sveštenici Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I jedan dan kad Elkana prinese žrtvu, dade Fenini ženi svojoj i svijem sinovima njezinijem i kćerima njezinijem po dio;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ani pak dade dva dijela, jer ljubljaše Anu, a njoj Gospod bješe zatvorio matericu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I protivnica je njezina vrlo cvijeljaše prkoseći joj što joj Gospod bješe zatvorio matericu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tako činjaše Elkana svake godine, i Ana hođaše u dom Gospodnji, a ona je cvijeljaše, te plakaše i ne jeđaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Elkana muž njezin reče joj jednom: Ana, zašto plačeš? i zašto ne jedeš? i zašto je srce tvoje neveselo? Nijesam li ti ja bolji nego deset sinova?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Ana usta, pošto jedoše i piše u Silomu; a Ilije sveštenik sjeđaše na stolici na pragu doma Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ona tužna u srcu pomoli se Gospodu plačući mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zavjetova se govoreći: Gospode nad vojskama! ako pogledaš na muku sluškinje svoje, i opomeneš me se, i ne zaboraviš sluškinje svoje, nego daš sluškinji svojoj muško čedo, ja ću ga dati Gospodu dokle je god živ, i britva neće prijeći preko glave njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kad se ona dugo moljaše pred Gospodom, Ilije motraše na usta njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali Ana govoraše u srcu svojem, usta joj se samo micahu a glas joj se ne čujaše; stoga Ilije pomisli da je pijana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pa joj reče Ilije: dokle ćeš biti pijana? otrijezni se od vina svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali Ana odgovori i reče: nijesam pijana, gospodaru, nego sam žena tužna u srcu; nijesam pila vina ni silovita pića; nego izlijevam dušu svoju pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nemoj jednačiti sluškinje svoje s nevaljalom ženom; jer sam od velike tuge i žalosti svoje govorila dosad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada odgovori Ilije i reče: idi s mirom; a Bog Izrailjev da ti ispuni molbu, za što si ga molila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ona reče: neka nađe sluškinja tvoja milost pred tobom! Tada otide žena svojim putem, i jede, i lice joj ne bješe više kao prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sjutradan uraniše, i pokloniše se Gospodu, i vratiše se i dođoše kući svojoj u Ramat. I Elkana pozna Anu ženu svoju, i Gospod se opomenu nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad bi vrijeme pošto Ana zatrudnje rodi sina, i nadje mu ime Samuilo, jer, reče, isprosih ga u Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Potom pođe onaj čovjek Elkana sa svijem domom svojim da prinese Gospodu godišnju žrtvu i zavjet svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali Ana ne pođe, jer reče mužu svojemu: dokle odojim dijete, onda ću ga odvesti da izide pred Gospoda i ostane ondje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I reče joj Elkana muž njezin: čini kako ti drago; ostani dokle ga ne odojiš; samo da hoće Gospod ispuniti riječ svoju. I tako žena osta; i dojaše sina svojega dokle ga ne odoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad ga odoji, odvede ga sa sobom uzevši tri teleta i efu brašna i mijeh vina, i uvede ga u dom Gospodnji u Silomu; a dijete bijaše još malo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I zaklaše tele, i dovedoše dijete k Iliju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I ona reče: čuj gospodaru, kako je živa duša tvoja, gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kod tebe moleći se Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Molih se za ovo dijete, i ispuni mi Gospod molbu moju, za što sam ga molila.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Zato i ja dajem njega Gospodu, dokle je god živ, da je dat Gospodu. I pokloniše se ondje Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga