10 I suho nazva Bog zemlja, a zborišta vodena nazva mora; i vidje Bog da je dobro.
Kopirano
Komentari
(Postanja 1,4,10,12,18,21,25).

Od dobroga Tvorca, braćo samo su dobra dela i mogla proizaći. Neka zatvore, dakle, usta svi oni koji govore, da je od Boga proizašlo dobro i zlo. Posle svakoga Svoga dela Bog sam tvrdi, da je dobro. Šest puta On ponavlja, da je dobro ono što je On s...
Više
azidao; pa najzad i sedmi put, kada je sve u celini razmotrio, izrekao je Svoju ocenu, da sve što je sazidao beše dobro veoma (st.31). Ukupno, dakle, sedam puta ponavlja On, da je sve dobro što je Njegovom voljom svetom postalo. Nije li veliko čudo, kako su neki ljudi mogli izaći sa bezbožnim tvrđenjem, kao da je od Boga podjednako proizašlo i dobro i zlo? Bog kao da je znao, da će se na Njega bacati - ili bolje reći kroz vekove bacati - ovakve klevete, pa je unapred, za sva vremena i sva pokoljenja, dao odbranu svoju, i to ponovio je sedam puta. Zlo je od greha, a u Bogu nema greha. Bog, dakle, ne može činiti zlo. On se naziva Svemogućim zato što je moćan učiniti svako dobro. Opaki i naopaki su tumači Boga oni, tvrde, da se Bog naziva Svemogućim zato što može činiti i dobro i zlo. Bog je izvor dobra, ničim nepomućen, i od Njega ne može proizaći ništa što je dobru suprotno. A jasno je za svakog normalnog čoveka, da je zlo suprotno dobru. Znajte, braćo, da o dvojstvu u Bogu, u večnom izvoru dobra, govore oni, u kojima se samim nalazi dvojstvo od dobra i zla. A svi oni, koji ljube dobro, i idu putem dobra, i teže ka dobru, imaju jasno otkrovenje unutra u sebi, da je Bog dobro, i samo dobro.

O Bože naš, Stvoritelju naš, Ti si Tvorac svakog dobra, i sva su dela Tvoja veoma dobra. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Prvo otkrovenje, braćo, o ovome svetu, koje nam saopštava Sveto Pismo, jeste to, da je svet proizašao od dobra a ne od zla, od Boga a ne od neke sile suprotne Bogu, i ne od nekakve uobražene praizvorne mešavine od dobra i zla. Drugo otkrovenje, braćo, o ovome svetu jeste to, da je sve dobro š...
Više
to je dobri Bog stvorio. Dobra je svetlost, dobar svod nebeski, dobro kopno, dobro more, dobra trava, bilje i rodno drveće, dobra svetila nebeska: sunce, mesec i zvezde, dobre životinje vodne i ptice nebeske, dobre sve žive duše po vrstama njihovim, dobra stoka i sitne životinje i zverovi zemaljski; najzad dobar i čovek, gospodar nad svim stvorenjima pod gospodstvom Božjim. I vidje Bog da je dobro. Ocenitelj vrednosti ovoga svega nije i ne može biti neko ko površno i delimično gleda ovaj svet nego samo Onaj koji vidi sva stvorenja ukupno i svako na po se, koji zna njihov broj, ime, svojstva i suštinu nesravnjeno bolje od svih ljudi na zemlji. On vidje da je sve dobro veoma. Pa ipak je bilo ljudi, koji su klevetali delo Božje govoreći, da je ovaj svet zlo u suštini svojoj, da su zlo pojedinačna stvorenja, i da je zlo materija iz koje su bića zemaljska uobličena. Zlo je međutim u grehu, a greh je od zlog duha; zlo je dakle, u duhu zla a ne u materiji. Duh otpali od Boga sejač je zla u svetu. Otuda kukolj po Božjoj pšenici. Duh zla trudi se, da kao svoja oruđa zla upotrebi i duh čovečji i materijalne stvari u opšte. On je taj, koji i ubacuje pomisao u razum ljudski, kao da je sav stvoreni svet zlo, i kao da je materija, iz koje su stvorenja uobličena, osnovno zlo. On kleveta Božja dela, da bi zaklonio svoja; optužuje Boga, da ne bi on bio optužen. O braćo moja, čuvajmo se kovarstva zloga duha. Čuvajmo se naročito od zlih pomisli koje on seje po umu našem.

O Gospode Isuse Hriste, istiniti Prosvetitelju i Spasitelju naš, u Tvoje ruke predajemo um naš i srca naša. Obasjaj nas Ti Tvojom istinitom svetlošću. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Sabranja voda su mnoga i razna, i pružaju veliku korist ljudima (Sv. Vasilije, šestodnev).
to je dobri Bog stvorio. Dobra je svetlost, dobar svod nebeski, dobro kopno, dobro more, dobra trava, bilje i rodno drveće, dobra svetila nebeska: sunce, mesec i zvezde, dobre životinje vodne i ptice nebeske, dobre sve žive duše po vrstama njihovim, dobra stoka i sitne životinje i zverovi zemaljski; najzad dobar i čovek, gospodar nad svim stvorenjima pod gospodstvom Božjim. I vidje Bog da je dobro. Ocenitelj vrednosti ovoga svega nije i ne može biti neko ko površno i delimično gleda ovaj svet nego samo Onaj koji vidi sva stvorenja ukupno i svako na po se, koji zna njihov broj, ime, svojstva i suštinu nesravnjeno bolje od svih ljudi na zemlji. On vidje da je sve dobro veoma. Pa ipak je bilo ljudi, koji su klevetali delo Božje govoreći, da je ovaj svet zlo u suštini svojoj, da su zlo pojedinačna stvorenja, i da je zlo materija iz koje su bića zemaljska uobličena. Zlo je međutim u grehu, a greh je od zlog duha; zlo je dakle, u duhu zla a ne u materiji. Duh otpali od Boga sejač je zla u svetu. Otuda kukolj po Božjoj pšenici. Duh zla trudi se, da kao svoja oruđa zla upotrebi i duh čovečji i materijalne stvari u opšte. On je taj, koji i ubacuje pomisao u razum ljudski, kao da je sav stvoreni svet zlo, i kao da je materija, iz koje su stvorenja uobličena, osnovno zlo. On kleveta Božja dela, da bi zaklonio svoja; optužuje Boga, da ne bi on bio optužen. O braćo moja, čuvajmo se kovarstva zloga duha. Čuvajmo se naročito od zlih pomisli koje on seje po umu našem.

O Gospode Isuse Hriste, istiniti Prosvetitelju i Spasitelju naš, u Tvoje ruke predajemo um naš i srca naša. Obasjaj nas Ti Tvojom istinitom svetlošću. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga