26 Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.
Kopirano
Komentari
To [Otac] reče sinu.
Varnavina poslanica
Varnavina poslanica
(117 - 140)
Analiza
Pretraga