1 A kad Avramu bi devedeset i devet godina, javi mu se Gospod i reče mu: ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten.
Kopirano
Komentari
MT: Ani El Šadaj - Ja sam Bog Svemogući je često Ime Božije u Starom Zavetu (LXX ima tokom cele Knjige Postanja: „Ja sam Bog tvoj“ /ili „moj“/, ovde i na još 5 mesta: 28,3; 35,11; 43,14: 48,3; 49,25, umesto El Šadaj; tek u drugim knjigama susreće se Šadaj provedeno sa Pantokrator). E...
Više
l Šadaj - Bog Svemogući je Bog Avraamov, Isakov i Jakovljev (Post 28,3:35, 11:43,14). To je isti Bog JAHVE koji se postepeno otkriva Patrijarsima i dalje Mojsiju i Izrailju; v. Izl.6,2-3: „Ja sam JXVX-Gospod... Ja sam se otkrivao Avraamu, Isaku i Jakovu kao Bog Svemogući“.

Neporočan - celostan, savršen, „to čini čoveka božanskim i nebeskim" (Didim, Katene).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga