10 A ovo je zavjet moj između mene i vas i sjemena tvojega nakon tebe, koji ćete držati: da se obrezuje između vas sve muškinje.
Kopirano
Komentari
Obrezanje je predato Adamu pre zakona, posle njegovog blagosiljanja (Post 12:1-3) od strane Boga i posle Božijeg obećanja; dato mu je kao znamen koji će njega i potomke njegove i sve koji su u domu njegovom rođeni razlikovati od ostalih naroda među kojima se kretao.
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga