16 I ja ću je blagosloviti, i daću ti sina od nje; blagosloviću je, i biće mati mnogim narodima, i carevi narodima izaći će od nje.
Kopirano
Komentari
Smisao je: „ona će (od nje će) postati narodi“ - „carevi (mnogih) naroda postaće od nje“. Sličan blagoslov dat je prethodno Avraamu (st.6).
Avraam je preko Isaka praotac i praobraz Hrista, Oca svih naroda Božje vere i saveza, a Sara je istim putem pramati i praobraz Crkve - Majk...
Više
e sviju (Gal.4,22-31; Rm. 4,7-9)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga