17 Tada pade Avram ničice, i nasmija se govoreći u srcu svojem: eda će se čovjeku od sto godina roditi sin? i Sari? eda će žena od devedeset godina roditi?
Kopirano
Komentari
Jevraizmi, bukv. „sin 100 godina" = stogodišnjak (Avraam); „kći 90 godina"-devedesetogodišnjaka (Sara); glg.: jalad: 1. nifal: = odetiti se; 2. kal: = roditi dete.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga