19 I reče Bog: zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadjećeš mu ime Isak; i postaviću zavjet svoj s njim da bude zavjet vječan sjemenu njegovu nakon njega.
Kopirano
Komentari
Ime Jichak znači: „on se smeje" (igra reči sa st. 17: „nasmeja se", sr. 21,6); ali je to i skraćen oblik imena Jichak-El =„Da se Bog smeje" (=da /mu Bog/ bude naklonjen).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga