20 A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i učiniću od njega velik narod.
Kopirano
Komentari
MT ima knezova/prinčeva, LXX: naroda. Misli se na 12 plemena Izmailćana (25,12-16).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga