6 Daću ti porodicu vrlo veliku, i načiniću od tebe narode mnoge, i carevi će izaći od tebe.
Kopirano
Komentari
Bukv. jevraizam: mnogo mnogo/veoma veoma (tako i LXX prevode: jako jako/mnogo mnogo). Prevodimo bukvalno daću te za narode, zbog sličnosti sa st. 16 (v. niže), a smisao je: „Proizvešću te unarode=učiniću od tebe narode" (tako i u LXX: postaviću te-učiniću te).
Proroštvo je nesumn...
Više
jivo mesijansko-eshatološko: to je potomstvo vernih od Avraama - oca vernih - svih verujućih naroda u Crkvi, kojima je Avraam podjednako otac, po semenu kroz Isaka do Hrista, semenu vere duha blagodati (Rm.4,7-24;Gal.3,7-9.14-16). „Nacionalizacija" Avraama/Ibrahima od Jevreja i Mulimana protivna je samom slovu i duhu Božjeg obećanja, ovde sklopljenog Božjeg saveza=zaveta
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga