7 A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvojega nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe;
Kopirano
Komentari
Ima nijanse između MT: „da budem Bog tebi i semenu švome" (ili: „Bog za tebe i za seme tvoje" - Rachi, BPleiade) i LXX: „da budem Bog tvoj i semena tvoga", mada većina prevodioca MT ima obično: „Bog tvoj i semena tvoga".
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga