13 Ali ću i od sina robinjina učiniti narod, jer je tvoje sjeme.
Kopirano
Komentari
U oba mesta, st. 12 i 13 reč je o semenu=potomstvu Avraamovom, ali po Novom Zavetu (Jn.8,33 -40; Gal.3,16; 4,22-30), Avraama će naslediti ne seme prirodno, preko Ismaela, nego seme „obećanja", preko Isaka, tj. svi verujući (kao duhovno seme vere) u Boga Živoga i Njegov savez=zavet: i Starozav...
Više
etna i Novozavetna Crkva u Mesiji-Hristu, Čiji je praobraz Isak (v. i dalje kad je žrtvovan Isak: gl. 22)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga