14 I Avram ustav ujutru rano, uze hljeba i mješinu vode, i dade Agari metnuvši joj na leđa, i dijete, i otpusti je. A ona otišavši lutaše po pustinji Virsavskoj.
Kopirano
Komentari
Beer-Ševa, u LXX: Studenac zakletve (ili: Bunar sedam ovaca - v. niže st. 31 i 26,33), Simah: Virsaveja; - pustinja na jugu Zemlje Obećane (a obećana Zemlja se proteže „od dana /na severu/ do Vir saveje /na jugu/" - Sud 20,1; 2Car.24,2); mesto-izvor je 100km južno od Hevrona (danas u Izraelu...
Više
veliki grad Ber-Ševa)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga