2 Jer zatrudnje i rodi Sara Avramu sina u starosti njegovoj u isto vrijeme kad kaza Gospod.
Kopirano
Komentari
Sara je praobraz Crkve (starozavetne i novozavetne): obe su dugo bile neplodne, a onda su na kraju vremena (=Sara Crkva u Novom Zavetu) obe rodile.
Sv. Jovan Zlatousti
Sv. Jovan Zlatousti
(349 - 407)
Analiza
Pretraga