3 I Avram nadjede ime sinu koji mu se rodi, kojega mu rodi Sara, Isak.
Kopirano
Komentari
Za ime Jichak=„on se smeje" v. napred 17,19 i napomenu; v. dalje st.6: Jichak i smeh, umesto radost=srpski: Radojko/Radovan/Veselko! (sr. Lk.6,21). - Sv. Oci kažu da je Bog Isakom obradovao roditelje Avraama - Saru, i sve nas ljude, tj. obradovao nas je Hristom.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga