33 A Avram posadi lug na Virsaveji, i ondje prizva ime Gospoda Boga vječnoga.
Kopirano
Komentari
MT: Ešel - naziv jedne vrste drveta (možda: Tamaris - sveto drvo?) koje raste oko Sredozemlja, i postoji do danas u Ber-Ševi u Izrailju, zovu ga Avramovo drvo (poveliko sa retkom krošnjom i peršunastim lišćem). Targum veli da je Avraam zasadio vrt, što je slično prevodu LXX: άρουρα=lu...
Više
g, njiva; Akila: δενδρών=šumarak, neki prevode sa: metljika, rastinje, šuma.
Jevrejska tradicija govori ovde o Avraamovom gostoprimstvu pod tom sadnicom, Jep je Avraam tu boravio 26 godina, dok je ranije u Hevronu boravio 25 godina; otuda izraz u st. 34: „mnogo dana“ - Hrišćansko predanje u ikonopisu slika Gostoprimstvo Avramovo: Tri Anđela za stolom pod Mamvrijskim hrastom (v. Sveta Trojica Rubljova), a i monaško predanje govori o Mamvrijskom dubu, dakle kod Hevrona.

Prizva i nazva Ime. - MT bukv.: Gospoda Boga Večnosti (v. Is 40,28: Bog Večni (Večnosti) Gospod, Rachi i Talmud: Bog sveta, kao grčki: vek i svet izjednačeni). To je jedno od imena Boga u Hananu, kao: El Olam, El Elion, El Šadaj, El Beriš, El Roi (-Bog Večni, Bog Svevišnji, Bog Svemoćni, Bog Zaveta, Bog Videći). Patrijarh Avraam ne sleduje hananejski politeizam, nego imenom Boga Živoga i Istinitora, Jahvea-Gospoda, Koji mu se javio i izabrao ga, osmišljava mnogobožačke slutnje, „pipanja i traganja" za Bogom (DAp.17,24-28). I gde god se zaustavi podiže svetilišta tome Bogu svome (u: Vetilju. Mamari-Hevronu, Ber-Ševi), a ne da on „usvaja lokalna Božanstva“, kako obično govore noviji istoričari i „sociolozi religije", koji ne veruju u Otkrivenje i Javljanje Boga Živoga i Istinitoga.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga