1 Ali zmija bješe lukava mimo sve zvijeri poljske, koje stvori Gospod Bog; pa reče ženi: je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu?
Kopirano
Komentari
Bog je dopustio da đavo, u vidu zmije, kuša čoveka (kao Jova, kao samog Hrista). Interesantno da je zmija zver, a ne gmizavac! (Origen).
Izraz MT: 'arum znači: pametan/razborit/mudar (Priče 12,16.23; tako LXX: razumnija, bukv,: najpametnija), ali i vešt/lukav/podmukao (Jov 5, 12:15,5; A...
Više
kila: lukava, Simah i Teodotion: lukavija). Hristos je učenicima preporučio da budu mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi" (Mt.10,16). Inače, kako je govorio o. Justin (Popović): „Inteligencija bez dobrote (bezazlenosši), može biti đavolja“. Nažalost, kod mnogih ljudi je tako.

Lukavost zmijinog pitanja: „af ki-amar Elohim" - zar je zaista rekao Bog!?" - pokazuje tobož i čuđenje i sumnju, da bi time zmija navela naivnu ženu (koja pritom nije lično čula zapovest Božiju) da posumnja. Žena je bila dete (νηπία) i đavo je čini smešnim derištem" (Sv. Vasilije, PG 30,113). Pitanje đavolovo nije naivno; ono već usmerava odgovor koji očekuje.
Zapaženo je da zmija ne izgovara ime JAHVE = Gospod, nego samo Bog - Elohim (koje je inače u množini).

MT: „Ne jedite (ili nećete-nemojte jesti) od svakog drveta" nisu reči Božije Adamu (2,16), jer zmija falsifikuje datu Božju zapovest: „Možeš jesti (ili: Jesti Ješćeš) od svakog drveta“.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga