15 I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između sjemena tvojega i sjemena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati.
Kopirano
Komentari
Ovo je poznato Protojevanđelje-prva Božija najava Blage vesti spasenja kroz Hrista. Eva, prva žena u istoriji, zgrešila je i navela Adama, prvog čoveka, na greh; Evina kći Marija, "blagoslovena među ženama“", nije zgrešila i rodila je novo Seme, "blagosloveni Plod utrobe Svoje“. Drugog,...
Više
Novog Adama, Hrista Spasitelja, i On će zgaziti glavu zmije - prevaranta Satanu.

Seme tvoje: Jevr. "Zarah" može se prevesti i sa "potomstvo tvoje“, no izraz seme prešao je i u Novi Zavet kao ključni pojam jevrejskog i hrišćanskog mesijanskog predanja (Post 3,15; 21,12; Rut.4,12 Ps.21/22,24; 104/105,6; Is.41,8; 53,10; 65,9 23; Gal.3,16.19; Jevr.2,16). To izabrano Seme je Mesija - Hristos. On je i seme Adamovo (Lk.3,38) i seme Avraamovo (Mt.1,1-2; Lk.1,55;3,34), a od Njega, i Njime, to seme su i hrišćani. Serapion Tmuitski (učenik Sv. Atanasija) veli: „Žena nema seme, nego čovek Kako je onda to rečeno ženi? Jasno je da je to rečeno za Hrista, Koga je bez semena rodila Sv. Djeva; zato je seme u jednini, a ne množina: semena" (Katene, ad loc).

Ovo Prvojevanđelje Crkva je primila od Sinagoge (Targumi često govore o Mesiji) i shvatila ga mesijanski: „Seme“ je „prednaznačeni da zgazi glavu zmije Porod Marijin, Hristos Gospod, Koji je oživeo čoveka, to jest Adama, i uništio smrt“, Koji je u Sebi sve vozglavio (vaspostavno, ispravno), pa je vozglavio i našu borbu protiv neprijatelja, izazvavši i pobedivši onoga koji nas je u početku u Adamu porobio, i zgazivši glavu njegovu, kao što je u Posšanju (3,15) Bog rekao zmiji. Još od tada unapred je propovedan Ona Koji će se roditi od žene Devojke na podobije Adama, i On je ono seme za koje veli Apostolo ne dođe seme kome je obećano (Gal. 3,19)". (Sp. Irine), Proš. jeresa 3,23,7; 5,21,1).

Dvosmislen MT glg. "šuf" znači: udarati, gaziti, gnječiti, pokrivati, ali i: nagrizati, ujedati, vrebati; isti glg. upotrebljen oba puta u MT (u LXX τηρέω: „gaziτi (=vrebati, napadati, u smislu: ubijaτi) glavu“ i „ujedaτi (=vrebati, napadati, u smislu: ubijati) petu". Rachi smatra da, iako je ovde upotrebljen dvaput, i mada ima homofoniju, taj glagol ipak nema oba puta isti smisao.

Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga