16 A ženi reče: tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar.
Kopirano
Komentari
Izrazi "muka i trud" (i dalje u st. 17) u MT su od istog korena, a i u LXX je skoro ista reč; izrazi znače: skorb, tuga, jad, muka, trud, nevolja, patnja (Simah: zlopatnja) žena - majki. O spasonosnosti pak oba ta izraza, boljereći: stanja, kad bivaju po Bogu, v. 2Kor.7,10 i Is.30,15.
...
Više
/> Izrazi MT: muka i bremenitost mogu se prevesti kao: muke u bremenitosti, muke bremenitosti; a izraz spremljenje kao: želja, privlačnost; izraz pak gospodariti kao: vlagati. To je poslepadno stanje žene kao majke i supruge: privlačnost supružanske ljubavi k mužu (sr. i obratnu stremnju muškarca ka ženi: PesP.7,11), u koju spada i želja žene da bude majka, i porođajni bolovi majke koja rađa sinove, tj. decu (LXX i drugi prevode: sinove kao decu). Eva - žena nije više Adamu - čoveku jednaka po časti pomoćnica prema njemu" (2,18), jer je prva pogrešila (1 Tim. 2,14), no kao majka zajedničke dece ima veće muke od čoveka; ali zato kad rodi, veli Hristos, raduje se što se rodi čovek na svet" (Jn.16,21), te će se „spasti rađanjem dece* (1Tim 2,15). U ženinoj ulozi i odnosu prema mužu praslikuje se uloga i odnos Crkve prema Hristu, ali tek u ispunjenju praslike Originalom (-istinom) spašće se oboje, čovek i žena, i njihova deca (Ef.5,22-32).
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga