20 I Adam nadjede ženi svojoj ime Jeva, zato što je ona mati svjema živima.
Kopirano
Komentari
MT: Svakog živog = svih živih. Ime Eval = Havah (od glg. hajax-živeti) znači: život, srpski: Živka (Simah: Živodarka). Eva je tragična, no veličanstvena figura istorije roda ljudskog, koja će se spasti rađanjem dece (1Tim 2,13-15) i tako biti pramati svih živih (kako prevodi LXX), i tako...
Više
Pramati Hristova (3,15; Lk.3,38), praobraz Bogorodice Marije, „Druge Eve“: ljudske Majke Života-Hrisša, Koji je Zemlja Živih. Eva je time praobraz i Crkve, koja utrobom svojom blagodatnom rađa sve nas u Hristu (Gal.3,27-28; 4,9.26; Sv. Metodije Olimpski, Gozba, 8)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga