24 I izagnav čovjeka postavi pred vrtom Edemskim heruvima s plamenijem mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.
Kopirano
Komentari
Izraz MT: „postavi na istoku", LXX prevodi sa: nastani ga naspram (-ispred, na ulazu, kako prevode danas i drugi); MT: vrt Edenski, LXX i slovenski: raj sladosti.

LXX ispred Heruvimi ima glg., ostavi“, dok MT to nema. Heruvimi su Anđelska nebeska bića u službi Bogu (Ps.17/18,11...
Više
; v. i Jez.28,14.16 MT i LXX), a dvosekli ognjeni lelujajući mač je simvol Božije vlasti i pravednog suda (Otkr.2,12.16; 19,14-15).

Crkveno predanje govori o pokajanju Adamovom: „Sede Adam naspram Raja (izgubljenog), i plakaše". Spomenu izgnanja Adamovog iz Raja, i njegovog kajanja, posvećena je Nedelja uoči Velikog Posta, kao vreme našeg kajanja, kao njegovih potomaka, zajedno sa praroditeljem, da bismo sa Pashom Hrista, Novog Adama i rodonačelnika, svi ušli u Raj-Život Večni - kroz Vaskrsenje.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga