5 Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo.
Kopirano
Komentari
MT ima „k-Elohim* (-množina), zato LXX ima ώς θεοί - kao bogovi; Rachi prevodi: bićete kao Elohim“. Sv. Teofilo Antiohijski (Avtoliku 2,25) umesno primećuje da đavo, obećavajući prvim ljudima bićete kao bogovi“, ustvari priprema prevaru da poseje mnoštvo bogova“, tj. propagira ...
Više
mnogoboštvo! Slika Boga kakvu đavo predstavlja Evi - da Bog i laže i zavidi - ta slika liči na njega samoga (lažova i čovekoubicu - Jn.8,44), a ne na Boga Tvorca i Čovekoljubca, Koji nije sebičan ni zavidljiv, kakav je đavo.
Zmija - Đavo suflira čoveku gordost i kompleks superiornosti", to što sam on smatra da ima (Is.14,12-15), te hoće da takav bude i čovek. On nagovara u korist zla a protiv Boga, što je iz blagodatnog iskustva poznato smirenim Božjim ljudima, a Adam je bio još νήπιος = dete neiskusno, kako kaže Sv. Irinej. Istorija ljudska puna je takvih sufliranja i suflera, danas naročito. - Sr. reči Božije knezu Tirskom u Jezek 28,2.6.9.12-17. - Sr. i Sv. Maksim: Jer đavo, zavideći Bogu i nama, prevarom nabedi čoveka kako mu Bog zavidi, te učini da čovek prekrši zapovest, a ustvari zaviđaše on Bogu, da ne bude vidljiva Njegova svehvalna delatna sila koja obožuje (θεουργούσα - čini bogom) čoveka; čoveku pak đavo očigledno zavidi, zato da ne bude vrlinskim likom (- bogosličnošću) zajedničar Božanske slave“ (Talasiju, 61, shol.14)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga