9 A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: gdje si?
Kopirano
Komentari
"Adame, gde si?" - Bog pita ne zato što ne zna, nego Dugotrpeljivi pruža povod pokajanja samovlasnom (=slobodnom) čoveku" (Teofil Antiohijski, Kamene, ad. loc.).

Bog pita Adama: Odakle si, a gde si - spao? Sa koje visine i slave - u kakav pad si dospeo?!" (Sv. Vasilije, Katene, ad...
Više
loc)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga