18 Ali ću s tobom učiniti zavjet svoj: i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom.
Kopirano
Komentari
Zavet - berit=savez; početak Božijeg zaveta=saveza sa Nojem, još pre Potopa. (V. značenje reči savez - zavet kasnije u 9,9). Bog još pre kazne sprema spasenje ljudima i svetu.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga