3 A Gospod reče: neće se duh moj dovijeka preti s ljudima, jer su tijelo; neka im još sto i dvadeset godina.
Kopirano
Komentari
MT ima glg.,,prebivati" jadon (hapaks u St. Zavetu), čije značenje jevr. rečnici (Gezenius, HAL etc) ne znaju, a prevodioci samo slute. LXX ga daju kao prebivati, ostajtti (i Sirijski, Vulgata i još neki), i mi ga tako uzimamo, dok neki prevode sa: sudiщi (Simah), prepirati, ponižavati,...
Više
prenebregavati (ruski), voditi, upravljati, zalagati za (Rachi). - „Telo"-strasno/grehovno stanje tela.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga