22 A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori:
Kopirano
Komentari
"Nemoj misliti da je Bog tek od nedavno odlučio da ostvari ovu veliku tajnu, jer je ona na nebesima bila predviđena još od početka. Budući da si vaspitan u Zakonu, Josife, i poznaješ proroke, seti se šta je kazao Gospod. Nije rekao: 'Ono što je kazao Isaija', jer nije govorio čovek, nego Bo...
Više
g "kroz usta proroka", te je otuda i njegovo proroštvo verodostojno.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga