25 I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjede mu ime Isus.
Kopirano
Komentari
„Dok" na ovom mestu ne označava nikakvu granicu, kao ni na sledećem mestu: „Reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. " (Ps. 110:1)
Sv. Jefrem Sirin
Sv. Jefrem Sirin
(306 - 373)
Djeva, dakle, i po rođenju ostaje Prisnodjeva (Uvekdjeva), i do smrti se sa mužem nikako nije zbližavala. Jer iako je pisano: "I ne znade za nju dok ne rodi sina svojega prvenca", valja znati da je On, "prvenac" (prvorođeni) iako je jedinac. Jer izraz "prvenac" znamenuje onoga koji je prvi rođe...
Više
n, što ne pokazuje uvek i rođenje drugih. A izraz "dok" (ne rodi), znamenuje određen vremenski rok, ali ne odriče ono što je nakon toga; jer Gospod veli: "I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka", ne u tom smislu da će nas napustiti po svršetku veka. Naime, božanski Apostol veli: "I tako ćemo svagda s Gospodom biti", to jest i nakon opšteg vaskrsenja
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga