13 Jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana.
Kopirano
Komentari
Hristos dalje nastavlja svoju misao, govoreći: ,Ja sam ‘Onaj što će doći’, jer se ispunilo sve što su Proroci predskazali. Proroštva se ne bi ispunila da Ja nisam došao. Nemojte, dakle, ništa više da čekate.“
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga