7 A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti o Jovanu: šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vjetar?
Kopirano
Komentari
Ljudi su se verovatno sablaznili kada su čuli Jovanovo pitanje, pomislivši da čak i Jovan sumnja da je On Hristos, i da je Krstitelj tako lako promenio svoje mišljenje,iako je ranije svedočio o Njemu. Odbacujući ovu sumnju, Hristos kaže da Jovan nije nepostojan kao trska. „Kada bi on zaista...
Više
bio takav zašto biste onda izišli k njemu u pustinju? Sigurno ne bi izišli da vidite „trsku“, prevrtljivog čoveka, već muža velikog i postojanog. On je i sada onakav kakvog ste ga poznavali.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga