9 Ili šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka.
Kopirano
Komentari
Jovan je bio više od proroka, zato što su drugi proroci samo predskazivali Hrista, a on Ga je sam video svojim očima, što je zaista velika čast. Drugi proroci su proricali posle svog rođenja, a Jovan je prepoznao Hrista i zaigrao dok je još bio u majčinoj utrobi.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga