38 Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: učitelju! mi bi radi od tebe znak vidjeti.
Kopirano
Komentari
Evanđelista u čuđenju dodaje reč „tada“, jer kada je trebalo da Mu se potčine zbog Njegovih prethodnih čudesa, oni traže znak. Hteli su da vide znak s neba, kako kaže drugi evanđelista, zato što su mislili da On ova čudesa na zemlji čini silom đavoljom, jer je đavo knez ovoga sveta...
Više
. Šta na to kaže Spasitelj
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga