46 Dok on još govoraše k ljudima, gle, mati njegova i braća njegova stajahu napolju i čekahu da govore s njime.
Kopirano
Komentari
Njegova majka je po izvesnoj ljudskoj slabosti htela da pokaže da ima vlast nad svojim detetom, pošto još nije poznavala Njegovu veličinu. Zato je ona, dok je On još govorio narodu, zatražila da dođe k njoj, želeći da u svom častoljublju svima pokaže da joj je sin poslušan. Šta, dakle, ...
Više
čini Hristos, njen sin, pošto je razumeo nameru Svoje majke? Poslušaj dobro šta kaže
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga