16 A blago vašijem očima što vide, i ušima vašijem što čuju.
Kopirano
Komentari
16-17

Čak su telesne oči i uši apostola blažene. Ali su još više dostojne blaženstva njihove duševne oči i uši, jer su prepoznale Hrista. On apostole stavlja iznad proroka, zato što su oni i telesno videli Hrista, a proroci samo misleno i što se proroci nisu udostojili tol...
Više
ikih tajni i takvog znanja kao apostoli. U dve stvari, dakle, apostoli prevazilaze proroke: najpre time što su Hrista videli telesnim očima, a zatim što su naučeni duhovnijem razumevanju božanskih tajni. Potom Gospod objašnjava priču svojim učenicima: (18
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga