20 A na kamenu posijano to je koji sluša riječ i odmah s radosti primi je,
Kopirano
Komentari
20-21

Govori o „nevoljama“ jer mnogi koje pritisnu (neverujući) roditelji ili neke druge nesreće, odmah pohule na Boga. Spominje i progone, zbog onih koji padaju u ruke tirana.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga