23 A posijano na dobroj zemlji to je koji sluša riječ i razumije, koji dakle i rod rađa, i donosi jedan po sto, a jedan po šeset, a jedan po trideset.
Kopirano
Komentari
Različite su vrste vrlina, kao što su različiti oni koji u njima napreduju. Vidiš li kako u priči postoji poredak? Prvo moramo da čujemo i razumemo reč (Božju), da ne bismo bili kao „oni pokraj puta“; zatim, da čvrsto držimo ono što smo čuli; i na kraju, ne smemo da budemo srebroljub...
Više
ivi, jer kakva je korist ako čujem i držim reč Božju, a srebroljubljem je zagušim
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga