36 Tada ostavi Isus ljude, i dođe u kuću. I pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći: kaži nam priču o kukolju na njivi.
Kopirano
Komentari
Narod je ostavio onda, kada on nije izvukao nikakvu korist od Njegovog učenja. Govorio im je u pričama da bi Ga pitali (za objašnjenje). Međutim, oni nisu marili za to, niti su tražili da nešto nauče. Zato ih je i ostavio.

I pristupiše mu učenici njegovi govoreći: Protumač...
Više
i nam priču o kukolju na njivi.

Pitali su Ga samo za ovu priču, jer su im druge izgledale jasnije. Kukolj su razne štetne biljke koje rastu među pšenicom
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga