22 I odmah natjera Isus učenike svoje da uđu u lađu i naprijed da idu na onu stranu dok on otpusti narod.
Kopirano
Komentari
Matej kaže „prinudi“, želeći da pokaže da su učenici bili nerazdvojni od Isusa, pošto su hteli da stalno budu uz Njega. On otpušta narod, jer nije želeo da Ga prate, kako se ne bi pokazao častoljubiv.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga