9 I zabrinu se car; ali kletve radi i onijeh koji se gošćahu s njim, zapovjedi joj dati.
Kopirano
Komentari
9-12

Sneveselio se zbog Jovanove vrline, jer se čak i neprijatelj u ratu divi vrlini (svoga protivnika). Ipak zbog zakletve daje devojci nečovečni dar. Naučimo iz ovoga da je nekada bolje pogaziti zakletvu nego učiniti bezakonje u nameri da je ispunimo. Telo Krstiteljevo š bilo ...
Više
sahranjeno u Sevastiji Kesarijskoj, dok je njegova časna glava najpre položena u Emesi.

I dođoše te javiše Isusu.

Šta su javili Isusu? Sigurno ne da je Jovan umro, jer se vest o njegovoj smrti odmah pročula. Javljeno Mu je, dakle, da Irod za Njega kaže da je On Jovan
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga