15 Reče im Isus: a vi šta mislite ko sam ja?
Kopirano
Komentari
15-16

Još jednom Petar revnosno istupa i ispoveda da je Hristos zaista Sin Boga živoga. Nije rekao: „Ti si Hristos sin Božji“, misleći na bilo kojeg „sina Božjeg“, već koristi određeni član i kaže: „Sin Božji“, to jest jedan jedini, ne sin po blagodati već Onaj ...
Više
koji je rođen iz same suštine Očeve. Bilo je mnogo „hristosa“ (pomazanika), to su bili svi starozavetni sveštenici i carevi, ali je samo jedan „Hristos“
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga