17 I odgovarajući Isus reče mu: blago tebi, Simone sine Jonin! Jer tijelo i krv nijesu tebi to javili, nego otac moj koji je na nebesima.
Kopirano
Komentari
Hristos Petra naziva blaženim zato što je poznao Boga pomoću božanske blagodati. Saglašujući se s Petrom, On je pokazao da su mišljenja drugih ljudi bila po-grešna. Naziva ga „sinom Joninim“ (Var Jona), kao da mu govori: „Kao što si ti sin Jonin, tako sam i Ja Sin Oca Moga koji je na ...
Više
nebesima i jednosuštan sam Njemu.“ Znanje naziva „otkrovenjem“, jer Mu je sam Otac otkrio skrivene i nepoznate tajne
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga