18 A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
Kopirano
Komentari
Hristos nagrađuje Petra velikom nagradom i obećava da će na njemu sazidati Crkvu. Pošto Ga je Petar ispovedio kao Sina Božjega, Gospod mu govori da će ovo ispovedanje koje je izrekao biti temelj onima koji veruju, tako da će svaki čovek koji želi da sagradi dom vere postaviti kao temelj ovo...
Više
ispovedanje. Možemo da izgradimo hiljade vrlina, ali ako nemamo temelj pravilnog ispovedanja, uludo gradimo. Rekavši „Crkvu Svoju „, Hristos pokazuje Sebe kao Gospodara svega, jer sve služi Bogu. „Vrata pakla“ su progonitelji Crkve koji su hrišćane slali u smrt. I jeretici su takođe „vrata koja vode u pakao“. Crkva je, dakle, pobedila mnoge progonitelje i jeretike. Takođe, svaki od nas koji je postao dom Božji rredstavlja Crkvu, jer ako smo čvrsto utvrđeni u ispovedanju Hrista, „vrata paklena“, to jest grehovi, neće nas nadvladati. Tako je i David, i sam budući uzdignut iznad tih vrata, rovorio: „Ti koji me podižeš od vrata smrtnih“. Od kojih vrata, Davide? Od vrata ubistva i preljube.�
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga