2 A on odgovarajući reče im: uveče govorite: biće vedro; jer je nebo crveno.
Kopirano
Komentari
2-4

Gospod ih prekoreva zbog njihovog lukavog zahteva i naziva ih licemerima govoreći: „Kao što se pri vazdušnim promenama razlikuje znak oluje od znaka lepog vremena, i kao što onaj koji vidi znak oluje ne očekuje lepo vreme, niti onaj koji vidi znak lepog vremena ne očekuje ...
Više
oluju, tako i vi treba da rasuđujete o Meni, jer je jedno vreme Moga prvog dolaska, a drugo vreme budućeg. Sada su potrebni znaci na zemlji, dok se nebeski znaci čuvaju za ono vreme kada će ugasnuti sunce i mesec se sakriti i kada će se nebesa promeniti.“

Rod zli i preljubotvorni traži znak, i znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I ostavivši ih otide.

„Zlim rodom“ ih naziva zato što Ga kušaju, a „preljubotvornim“ jer su odstupili od Boga i priklonili se đavolu. Iako su tražili znak s neba, On im daje samo znak Jonin: tri dana će biti u utrobi „kita“ – smrti, i tada će vaskrsnuti. Možda ćeš reći da je i ovaj znak sa neba, jer se po Njegovoj smrti pomračilo sunce i sva tvar izmenila. Obrati pažnju na reči: „Neće vam se dati znaka, osim znaka Jone proroka“, Njima su davani znaci, to jest, bivali su radi njih, iako oni nisu verovali. Zato ih ostavlja neizlečene i odlazi
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga