21 Od tada poče Isus kazivati učenicima svojijem da njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starješina i od glavara svešteničkijeh i književnika, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati.
Kopirano
Komentari
Gospod im predskazuje Svoje stradanje, kako se ne bi dogodilo da ih ono iznenadi i sablazni, pa da pomisle da je On stradao protiv Svoje volje, ne znajući šta Ga čeka. Pošto su u Petrovom ispovedanju čuli da je Hristos Sin Božji, On im otkriva da će postradati. Ali posle tužnih vesti, najavl...
Više
juje radost, jer će trećega dana ustati
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga