5 I polazeći učenici njegovi na onu stranu zaboraviše uzeti hljeba.
Kopirano
Komentari
5-6

Kao što je kvasac kiseo i ustajao, tako je i učenje fariseja i sadukeja, s njihovim zastarelim drevnim predanjima, kiselošću izjedalo duše ljudi. I kao što je kvasac mešavina vode i brašna, tako je i učenje farisejsko izmešano od njihovih reči i poročnog života. Gospo...
Više
d nije otvoreno rekao učenicima da se čuvaju učenja farisejskog, kako bi ih podsetio na čudo sa hlebovima
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga