12 Što vam se čini? Kad ima jedan čovjek sto ovaca pa zađe jedna od njih, ne ostavi li on devedeset i devet u planini, i ide da traži onu što je zašla?
Kopirano
Komentari
12-14

Ko je taj čovek koji je imao stotinu ovaca? Hristos, jer je čitava slovesna tvorevina, anđeli i ljudi, stado od stotinu ovaca čiji je pastir Hristos. On nije ni ovca ni stvorenje, već Sin Božji. On je, dakle, ostavio devedeset devet (ovaca) na nebu (to jest, anđele) i, uz...
Više
evši obličije sluge, došao da potraži jednu ovcu – (palu) ljudsku prirodu, i (kada je nađe) raduje joj se više nego li postojanosti anđela. Sve u svemu, ovo pokazuje koliko se Bog trudi oko obraćenja grešnika i više se raduje njihovom obraćenju, nego li onima koji su čvrsti i postojani u vrlini
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga