24 I kad se poče računiti, dovedoše mu jednoga dužnika od deset hiljada talanata.
Kopirano
Komentari
24-25

Mi smo oni koji su dužni deset hiljada talanata, jer svaki dan primamo dobročinstva Božja, a ničim dobrim Mu ne uzvraćamo. Onaj koji je dužan deset hiljada talanata jeste takođe i čovek kome je Bog poverio vlast nad narodom i mnogim ljudima (od kojih je svaki čovek jeda...
Više
n talanat, po reči: „Veliko je delo čovek“), a koji datu mu vlast potom ne koristi pametno. Prodaja dužnika zajedno sa njegovom ženom i decom označava otuđenje od Boga, jer onaj koji je prodat postaje sluga drugog gospodara. Zar „žena“ nije i telo koje je udruženo s dušom, a „deca“ zla dela koja su počinila duša i telo? Gospodar zapoveda da se telo preda Satani na mučenje, to jest, da se preda bolesti ili demonskom mučenju, dok se „deca“, to jest, učinjena zla dela, predaju na istjazanje, slično kao što Gospod osuši ruku koja je ukrala ili je učini nepokretnom delovanjem demona. Vidiš li kako su „žena“, dakle telo, i „deca“ koja su zla dela, predani mučenju kako bi se duh spasao, tako da takav čovek više ne može da krade
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga